www.babatz.de

Njemački proizvođač vijčanih i klipnih kompresora, sušača zraka, te ostale opreme za stlačeni zrak

VIJČANI KOMPRESORI

 • Snaga od 4 do 160 KW
 • Kapacitet od 0,42 do 28,00 m3/min
 • Maksimalni radni tlak 8; 10; 13 bar

Opcija: spremnik 4x90 litara, rashladni sušač zraka, kontinuirana regulacija kapaciteta frekventnim regulatorom broja okretaja motora

KLIPNI KOMPRESORI

 • Snaga od 2,2 do 7,5 KW
 • Kapacitet od 0,21 do 1,01 m3/min
 • Maksimalni radni tlak 8; 10; 13 bar

Opcija: spremnik od 50-500 litara, rashladni sušač zraka, sa zaštitom od buke

RASHLADNI SUŠAČI ZRAKA

 • temperature rosišta 3°C
 • Kapacitet od 0,3 m³/min. do 210 m³/min

ADSORPCIJSKI SUŠAČI ZRAKA

 • Kapacitet od 0,05 m³/min do 70 m³/min
 • Točka rosišta - 40°C

FILTERI ZA STLAČENI ZRAK

 • Predfilteri, mikrofilteri, filteri sa aktivnim ugljenom
 • Kapacitet od 0,7 m3/min do 46 m3/min
 • Predfilter - finoće do 1 micron i 0,5 mg/m³ ostatka ulja
 • Mikrofilter - finoće do 0,01 micron i 0,01 mg/m³ ostatka ulja
 • Filter sa aktivnim ugljenom - finoće do 0,003 mg/m³ ostatka ulja